Máy sấy thăng hoa phiên bản DS-09 (1)

Máy sấy thăng hoa phiên bản DS-09 (1)

Máy sấy thăng hoa phiên bản DS-06 & DS-07

Sấy thành phẩm vẫn giữ nguyên chất lượng

Các phiên bản máy sấy thăng hoa DS-XX

Các phiên bản máy sấy thăng hoa DS-XX

Máy sấy thăng hoa phiên bản DS-09 (2)

Máy sấy thăng hoa phiên bản DS-09 (3)

Máy sấy thăng hoa phiên bản DS-09 (4)

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-9 (VERSION 4) 

Hệ thống sấy thăng hoa DS-9 (Version 4) nằm trong dự án chế tạo hệ thống sấy thăng hoa dùng để sản xuất hàng mẫu cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Xuất Khẩu, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án bắt đầu 20.11.2017 kết thúc 20.02.2018, phiên bản này được tối ưu hóa về mặt năng lượng cho quá trình sấy trong điều kiện thăng hoa. Đặc biệt ứng dụng IoT trong quá trình điều khiển & kiểm soát quá trình & nó được gọi là phiên bản của IR 4.0