DỰ ÁN CHẾ TẠO HỆ THỐNG SẤY LẠNH DSL-v3

HỆ THỐNG SẤY LẠNH DSL-v3

 

Đây là hệ thống sấy lạnh mà Công ty Cổ phần Dược phẩm tại TpHCM đặt hàng chế tạo vào tháng 05 năm 2017 và kết thúc vào tháng 07 năm 2017.

Yều cầu:

Diện tích mặt sàn sấy 1 m2 và 10 m2;

Nhiệt độ môi trường sấy có thể điều chỉnh từ 25oC đến 45oC;

Độ chứa hơi của tác nhân sấy không khí phải đạt dưới 0,0001 kg hơi nước/kg không khí khô.

Hệ thống sấy hoàn toàn tự động, điều khiển bằng máy tính.

 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG HOA DS-9 (VERSION 4) 

Hệ thống sấy thăng hoa DS-9 (Version 4) nằm trong dự án chế tạo hệ thống sấy thăng hoa dùng để sản xuất hàng mẫu cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Xuất Khẩu, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án bắt đầu 20.11.2017 kết thúc 20.02.2018, phiên bản này được tối ưu hóa về mặt năng lượng cho quá trình sấy trong điều kiện thăng hoa. Đặc biệt ứng dụng IoT trong quá trình điều khiển & kiểm soát quá trình & nó được gọi là phiên bản của IR 4.0